Nytt! Bok + föreläsning

Trollhare åker på turné! Hör Immanuel Brändemo berätta om vägen till ett bra liv med Aspergers syndrom och ADHD, och som transperson. Du får både föreläsning och bok till ett mycket förmånligt paketpris.

Boken ger en djupare inblick i hur Aspergare och ADHD-personer fungerar, med många exempel hämtade ur Immanuels liv. Föreläsningen kompletterar boken, genom att ge ett större sammanhang och mer praktiska råd. Du får lära dig enkla knep för att ta tillvara individens styrkor, underlätta kommunikation och motverka följdproblem som t.ex. utbrändhet. Föreläsningen och boken passar både personal och personer med Asperger/ADHD, samt anhöriga.

För mer information om Andets utbildningar, se andet.se.